Windowtur.com
Windows Dosya Bilgileri
Try this. WindowexeAllkiller.com

Concert Grand LE (64).dllC:\Program Files\Common Files\MAGIX Services\MxSynth\Concert Grand LEVita402fa6a6fa124f9eb16342b8a39b26ff
Concert Grand LE.dllC:\Program Files\Common Files\MAGIX Services\MxSynth\Concert Grand LEVita97fbf75e753a66cdd9f590a40d6ec619
mm25_setup.exeC:\Program Files\Common Files\MAGIX Services\Uninstall\{D5FF45D3-3AE3-4490-85DE-04D059606382}Music Makere2076915cc3d80c2b9be836c114af857
cudart64_42_9.dllC:\Program Files\Common Files\OFX\Plugins\Sapphire.ofx.bundle\Contents\Win64\GenArts.Sapphire.CUDA.em64tNVIDIA CUDA Runtime, Version 4.2.9 387718d578c4286f1bf51a3d82846469
cufft64_42_9.dllC:\Program Files\Common Files\OFX\Plugins\Sapphire.ofx.bundle\Contents\Win64\GenArts.Sapphire.CUDA.em64tNVIDIA CUDA FFT Library, Version 4.2.9 37a85987dd557a998b6a035e1b5c3975
boost_chrono-vc100-mt-1_59.dllC:\Program Files\Common Files\OFX\Plugins\Sapphire.ofx.bundle\Contents\Win64\GenArts.Sapphire.OpenImageIO.em64t5f2016866a26df64fe4e99a55c307f42
boost_filesystem-vc100-mt-1_59.dllC:\Program Files\Common Files\OFX\Plugins\Sapphire.ofx.bundle\Contents\Win64\GenArts.Sapphire.OpenImageIO.em64t56a0db57f0672452bc7b022d92f6558a
boost_regex-vc100-mt-1_59.dllC:\Program Files\Common Files\OFX\Plugins\Sapphire.ofx.bundle\Contents\Win64\GenArts.Sapphire.OpenImageIO.em64tb4530e924bf5794fafdc0cd537a1c2b8
boost_system-vc100-mt-1_59.dllC:\Program Files\Common Files\OFX\Plugins\Sapphire.ofx.bundle\Contents\Win64\GenArts.Sapphire.OpenImageIO.em64te72aa14a7a91e438a7a33e8e322c19a0
boost_thread-vc100-mt-1_59.dllC:\Program Files\Common Files\OFX\Plugins\Sapphire.ofx.bundle\Contents\Win64\GenArts.Sapphire.OpenImageIO.em64t782615cdd4c62d533569cefac7ac0075
Half.dllC:\Program Files\Common Files\OFX\Plugins\Sapphire.ofx.bundle\Contents\Win64\GenArts.Sapphire.OpenImageIO.em64tfbac25c0b8e0ecac26701732186e2aab
Iex.dllC:\Program Files\Common Files\OFX\Plugins\Sapphire.ofx.bundle\Contents\Win64\GenArts.Sapphire.OpenImageIO.em64t4775b483a40d7be3c1cc6cc649217883
IlmImf.dllC:\Program Files\Common Files\OFX\Plugins\Sapphire.ofx.bundle\Contents\Win64\GenArts.Sapphire.OpenImageIO.em64ta6c4e045736cb5862916478a7bb056e9
IlmThread.dllC:\Program Files\Common Files\OFX\Plugins\Sapphire.ofx.bundle\Contents\Win64\GenArts.Sapphire.OpenImageIO.em64t7b6dc47c70c218561843858bf64893e1
Imath.dllC:\Program Files\Common Files\OFX\Plugins\Sapphire.ofx.bundle\Contents\Win64\GenArts.Sapphire.OpenImageIO.em64t5e074eb83e455fde86bc86e9b63a6956
OpenImageIO.dllC:\Program Files\Common Files\OFX\Plugins\Sapphire.ofx.bundle\Contents\Win64\GenArts.Sapphire.OpenImageIO.em64ta3bd42b4381a5519faf2013c602a1089
openjpeg.dllC:\Program Files\Common Files\OFX\Plugins\Sapphire.ofx.bundle\Contents\Win64\GenArts.Sapphire.OpenImageIO.em64tfe1722806d3785fb9c56789f1cc8d1a2
hitfilm-movie-essentials-pack.exeC:\Program Files\FXHOME\HitFilm Movie Essentials Pack4bd08a61e1ac799eb02cc1e271551a0c
nw.dllC:\Program Files\FXHOME\HitFilm Movie Essentials Pack7ce06264a3582e052d70d166bbbf8da6
nw_elf.dllC:\Program Files\FXHOME\HitFilm Movie Essentials Pack4c31db635fef1d65e4e2146c264b5d78
AloahaEditor.exeC:\Program Files\WrocklagePDF Editor0720687dd7496c02119d747fdfbfafc9
AloahaCardSvcControl.exeC:\Program Files\WrocklageWrocklage Intermedia GmbH52f4cf9a17929c64d6822fbade174368
AloahaKeyFinder.exeC:\Program Files\WrocklageAloaha Key Finder4f7146da138b0ea241bd30126dcecdda
Card Tester.exeC:\Program Files\WrocklageAloaha CSP Tester8e88af2b2fb3b6dec65d64a7cff83173
CSPTool.exeC:\Program Files\WrocklageAloaha CSP Tools561abdbcb491c577c5a557c1836195a3
PrintHTML.exeC:\Program Files\Wrocklage\helper9d899890f50ea07d9c710d972b08a720
NetProvider.exeC:\Program Files\Wrocklage8cd32ef5595f4af78fdcc94a0e021f66
pdfprint.exeC:\Program Files\WrocklageWrocklage Intermedia GmbHd1b2f7ee31d8f5868647edf7d33cc42c
pdfservicecontrol.exeC:\Program Files\WrocklageWrocklage Intermedia GmbH368b0091fa7eb98a3d7cebe1a7879fb8
PMonConfig.exeC:\Program Files\WrocklageSettings Dialog for Printermonitorea85c73d030f2ee172f2be815237ac9a
RegUAC.exeC:\Program Files\Wrocklage570561053769426b9263b629a691ca27
rootcerts.exeC:\Program Files\WrocklageAloaha Certificates5084530127747076641b642d6261af63
ADPU Tester.exeC:\Program Files\Wrocklage\samples\ADPU Testerc224acee71a01064b294b19dfcdbaec3
smime.exeC:\Program Files\Wrocklage\samples\SMimeAloaha S/Mime Sample0ff8944417c5d540d92e7cb7cdb9887f
aPDFConvertToPDF.exeC:\Program Files\A-PDF Office to PDF\ConvertToPDF1e9d4b1d949a1f58284fb5f82fb4a005
OfficetoPDF.exeC:\Program Files\A-PDF Office to PDF2c47a64ff97b88bbf790eb14e64065cb
FreeVimager.exeC:\Program Files\FreeVimagerFreeVimager Applicationb5de62e3645f33316453abe83fabe007
NeroBurn.exeC:\Program Files\FreeVimagerNeroBurnc3f002933d0210f3c0a8b318153c00d8
Images2PDF.exeC:\Program Files\PDFCreator\Images2PDFpdfforge Images2PDFa9f319365e6cc8b65050696ef3e5261b
TransTool.exeC:\Program Files\PDFCreator\languagesTransTool: Translation tool for the language files of PDFCreator. Part of PDFCreator.759c549838d7c74ea983c00eef400db0
PDFCreator.exeC:\Program Files\PDFCreatorPDFCreator8f5615800ac34ed9947d36ead76a90d9
PDFSpool.exeC:\Program Files\PDFCreatorPDFSpooler: Send the temp. printer-data to pdfcreator.exe. Part of PDFCreator.59f1f22c678aab79f3cf8d5bf3113840
clusterbomul.dllC:\WINDOWS\system32cappuccino Modulea12035717c699ad6fb28b67e53e89903
hlp64.exeC:\Program Files\Common Files\SpeedBit\SBUpdateSBUpdate Moduled806f18c41d6c79a2be49603b42e9827
SBUpdate.exeC:\Program Files\Common Files\SpeedBit\SBUpdateSBUpdate Modulef368cc5abdbcbbcbd1035cb2c0248e41
DAP.exeC:\Program Files\DAPDownload Accelerator Plus (DAP)0b48230165e5e02bf7ed9ddd71fe7b28
DAPConf.exeC:\Program Files\DAPDownload Accelerator Plus Configurationa5899d5c038864db7d14133e134cfcb3
DapRemove.exeC:\Program Files\DAPDAP Uninstalldfaf9da37f660f9636ead91a6ab0ef66
dapupd.exeC:\Program Files\DAPDAP Update4114c969c4a9b10931423f4447c51ddd
dapxrpt.exeC:\Program Files\DAPDAP Error Report108acfff8d3aabc8c1a9c45422064593
DAPShred.exeC:\Program Files\DAP\Privacy PackageDAPShred MFC Application3b5b39ea690bbd38019799847b6c0c8d
DAPTraceCleaner.exeC:\Program Files\DAP\Privacy PackageDAPTraceCleaner MFC Applicationc0741e15074eb4de48a7f213303b6bc8
RestartApp.exeC:\Program Files\DAPRestartApp805a3dc88a574f45e54c269d7efdca80
schedul.exeC:\Program Files\DAPb26ebe90a715f57bd2ad6a39c9cde3b3
GRRemove.exeC:\Program Files\SpeedBit Video Downloader51655c918bfccb0ba651fab0ba978bd4
Flash10q.ocxC:\WINDOWS\system32\Macromed\FlashAdobe Flash Player 10.3 r18157348ed5916cf4a8d55680b31a482b35
FlashUtil10q_ActiveX.dllC:\WINDOWS\system32\Macromed\FlashAdobe Flash Player Helper 10.3 r18175f9ce47499b40966c7f106e52de69cd
FlashUtil10q_ActiveX.exeC:\WINDOWS\system32\Macromed\FlashAdobe® Flash® Player Installer/Uninstaller 10.3 r1810db4461ba040b442e5c801fc940761dd
TERegPct.exeC:\Program Files\Anti Trojan Elite6cec7d3e9005f8ee6ba273d604e4b3de
TJEnder.exeC:\Program Files\Anti Trojan Elited6a24e68eb0864a11fa45e07ed0042fb
ArtCanvas.exeC:\Program Files\Byedodo\Art canvasb523a769fbe3312e897e2835523db4dd
ByedodoHelpViewer.exeC:\Program Files\Byedodo\Byedodo base system421388b9d3a32117ea0e84d0a3353625
byartcanvas.exeC:\Program Files\Byedodo\Byedodo Setup Controller\Temp98d65c7269ec5234619ce723f0b9ff96
DownloadWizard.exeC:\Program Files\Byedodo\Byedodo Setup Controller8ab54ccd6c479f3b86f58cd6ac44f650
fzsftp.exeC:\Program Files\FileZilla FTP ClientSFTP module for FileZilla based on PuTTY.s psftp component80bbeef95138df9984eab22924b41d55
filezilla.exeC:\Program Files\FileZilla FTP ClientFileZilla FTP Client0596c255f538a77103ccf807062c352d
fzputtygen.exeC:\Program Files\FileZilla FTP ClientSFTP module for FileZilla based on PuTTY.s psftp component4df2520c3a9251e4a2275aa8cbd609b7
BravaFreeDWG.exeC:\Program Files\IGC\Free DWG ViewerBrava! FreeDWG Viewer MFC Applicationdb56ca4a598d7e44347162c9fae042e6
dopdfin7.exeC:\Program Files\Softland\doPDF 7\AMD64doPDF Installerc782e70510baf29feca0749b811cbc85

Copyright (c) Windowtur.com. All rights reserved. | Windows Dosya Bilgi Sitesi